Kinderalimentatie

//
Gepubliceerd door

Kinderalimentatie is al niet een gemakkelijk onderwerp en als er dan ook nog onduidelijkheid is over de berekening ervan, dan is het lastig voor ouders om goede afspraken te maken, of om bij de rechter duidelijkheid te krijgen. Als niet bekend is hoe een rechter omgaat met de berekening, dan is het voor ouders ook lastig om goed geïnformeerd verder te kunnen gaan.

De Expertgroep Alimentatienormen stelt elk jaar de richtlijnen vast en past deze aan. Door een wetswijziging heeft een aanpassing van de richtlijnen grote gevolgen gehad voor de kinderalimentatie. In bepaalde situaties zou de alimentatiebetaler geen kinderalimentatie meer hoeven te betalen en de overheid voor de kosten van de kinderen opdraaien. Dit werd als onredelijk ervaren.

De richtlijnen die door de landelijke Expertgroep Alimentatienormen worden vastgesteld, worden normaal gesproken door alle rechtbanken gevolgd. De rechtbanken in Den Haag en Noord-Holland konden zich echter aanvankelijk niet vinden in deze richtlijn en er ontstond verschil in de uitleg van de richtlijnen en daarmee onzekerheid. Het Gerechtshof Den Haag heeft zogenoemde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 een definitief oordeel geveld over deze kwestie. Wat betekent dit voor u? Neem contact op met Jet ‘t Hart via 023-5515188 of jthart@wolfadvocaten.nl voor een antwoord op die vraag.